3dim

Ursinnet
Utbyte
Långt hemifrån
Kvinna med fågel
Monument över Falu rödfärg
Ut
Farkost
Medalj Ko
Det kan komma ....
Mansbyst
Kentaur
Klara
Kosttriangel
Till det yttersta.
Kvinnan
En fast punkt
Potatis
Varg
Filantropi
Ringo
nnnnnnnn
ffff